06-34261438 info@buropib.nl

Privacybeleid Buro PiB

 1. Inleiding

Hieronder leest u hoe Buro PiB met uw persoonsgegevens omgaat. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 1. Mijn gegevens

Buro PiB

Jeannique Wullink-Lankhaar

Postadres:                                     Praktijkadres:

Het Wagenwiel 1                          Meester B.M. Teldersstraat 7

6846 JK Arnhem                           6842 CT Arnhem

 

KvK-nummer: 75968525

SKJ-registratie: 100001900

ABvC-registratie: 118370

RBCZ-registratie: 240523R

 

AGB-code Buro PiB: 90093761

AGB-code zorgverlener: 90117792

 

Vragen of een verzoek indienen?

Email: info@buropib.nl

Tel: 06-34261438

 

 1. Welke gegevens verzamelt Buro PiB?

Buro PiB verwerkt de volgende (persoons)gegevens van u.

 1. Voor- en Achternaam
 2. Adres/postcode/woonplaats
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 5. Social media accountnamen
 6. Offertenummer en/of factuurnummer
 7. Intakeformulier
 8. Doel- en actieschema

Hoe komen we aan uw gegevens?

We hebben bovenstaande gegevens van uzelf verkregen of andere open bronnen verkregen (social media).

 1. Het doel van gegevens verzamelen

* Om een offerte te maken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email en telefoonnummer

* Om te kunnen reageren op  (online) reacties; hiervoor gebruiken we de naam, email en telefoonnummer

* Om factuur en betaalverzoek te versturen; hiervoor gebruiken we de naam, (evt.) bedrijfsnaam, adres, email, factuurnummer

* Om dossieropbouw te kunnen verwerken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email, telefoonnummer, intakeformulier, doel- en actieschema, verslaglegging, rapportage, offerte, factuur

 1. De bewaartermijn van de gegevens

Buro PiB bewaart gegevens 5 jaar. Dit doen we zodat we gepast en adequaat kunnen reageren op basis van eerder contact.

De reacties en gegevens die op Facebook of LinkedIn worden geplaatst blijven altijd staan. Dit valt onder het beleid van social media bedrijven.

 1. De rechten van de cliënt

Inzage, rectificatie en wissing; U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking; U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar; U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid; U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken; Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten; Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Gebruik van cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

8. Social media 

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook • LinkedIn •

  9. Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Indien Buro PiB zich ernstige zorgen maakt over de fysieke of emotionele veiligheid van u of het kind wat in behandeling is, behoort het tot de verantwoordelijkheid, als geregistreerd zorgverlener, de meldcode te hanteren.