fbpx
Niet gecategoriseerd

Privacybeleid

Privacybeleid Buro PiB

 1. Inleiding

Hieronder lees je hoe Buro PiB met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 1. Mijn gegevens

Buro PiB, Positief in Beweging
Jeannique Wullink

Postadres:
Het Wagenwiel 1
6846 JK Arnhem

KvK-nummer: 75968525
SKJ-registratie: 100001900

Vragen of een verzoek indienen?
Email: info@buropib.nl
Tel: 06-34261438

Welke gegevens verzamelt Buro PiB?

Buro PiB verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

 1. Voor- en Achternaam
 2. Adres/postcode/woonplaats
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 5. Social media accountnamen
 6. Offertenummer en/of factuurnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf of andere open bronnen verkregen (social media).

 1. Het doel van de gegevens verzamelen

* Om een offerte te maken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email en telefoonnummer
* Om te kunnen reageren op  (online) reacties; hiervoor gebruiken we de naam, email en telefoonnummer
* Om factuur en betaalverzoek te versturen; hiervoor gebruiken we de naam, (evt.) bedrijfsnaam, adres, email, factuurnummer
* Om beperkt dossieropbouw te kunnen verwerken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email, zorgovereenkomst, aanvulling zorgovereenkomst tarieven en betaling, offerte, factuur en eventuele aantekeningen.

 1. De bewaartermijn van de gegevens

Buro PiB bewaart gegevens 5 jaar. Dit doen we zodat we gepast en adequaat kunnen reageren op basis van eerder contact.

De reacties en gegevens die op Facebook of LinkedIn worden geplaatst blijven altijd staan. Dit valt onder het beleid van social media bedrijven.

 1. De rechten van de cliënt

Inzage, rectificatie en wissing; Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking; Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar; Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid; Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken; Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten; Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Gebruik van cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media 

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook • LinkedIn •
 1. Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Indien Buro PiB zich ernstige zorgen maakt over de emotionele en/of fysieke veiligheid van jou of jouw kind, behoort het tot de professionele plicht om de meldcode in te zetten.