fbpx
Geen categorie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro PiB

Buro PiB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KVK 75968525.

 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. instantie/bedrijf/ gemeente) die aan Buro PiB een opdracht verstrekt.

1.2 Cliënt/ deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie coaching, gezinscoaching, workshop, systemisch atelier e.d. Voor de leesbaarheid wordt de cliënt/ deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Buro PiB, Opdrachtgever en/of cliënt/ deelnemer.

2.2 Bereikbaarheid: Wanneer je een vraag stelt per e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

 1. Aard dienstverlening Buro PiB

3.1 Alle diensten van Buro PiB zijn inspanningsverbintenissen.

3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht en bewustwording, en verbetering. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Buro PiB geeft geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen.

 1. Informatieverstrekking

4.1 Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dient vooraf aan Buro PiB verstrekt te worden. Denk hierbij aan; naam, adres, telefoonnummer, emailadres, onderzoeksvraag of hulpvraag, persoonlijke omstandigheden, eventuele diagnostische gegevens,e.d.

 1. Annulering Coaching sessies of ontmoetingen voor gezinscoaching

5.1 Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven via whatsapp, telefoon of email.

5.2 Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan worden de helft van de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

5.3 Wanneer je annuleert tijdens de geplande gezinscoaching ontmoetingen, gelden de ontbindende voorwaarden uit de gezinscoachings overeenkomst.

 1. Annulering Workshop of Systemisch Atelier Arnhem

6.1 Wanneer je je deelname annuleert zal er een alternatieve datum worden gepland.  Bij annulering minimaal 24 uur voorafgaand aan de workshop of Systemisch Atelier Arnhem zijn er annulerings- en administratiekosten verschuldigd a 20,- euro.

6.4 Annuleren doe je per whatsapp, telefoon of e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

6.5 Mocht er bij onvoldoende aanmeldingen, besloten worden een workshop of Systemisch Atelier te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

 1. Planning workshops en Systemisch Atelier Arnhem

7.1 Buro PiB heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een workshop of bijeenkomst te wijzigen.

7.2 Wanneer een workshop of bijeenkomst tussentijds onderbroken moet worden, zal Buro PiB zijn best doen om de workshop of bijeenkomst te laten doorgaan zoals bedoeld of voort te zetten op een ander moment. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

 1. Betaling

8.1 Bij individuele systeemcoaching ontvang je een betaalverzoek en factuur per email achteraf.

8.2 Bij deelname aan het Systemisch Atelier ontvang je een betaalverzoek en factuur per email achteraf.

8.3 Bij gezinscoaching (5 ontmoetingen) ontvang je een betaalverzoek en factuur per email na het intakegesprek. Vanaf de 6e afspraak ontvang je een betaalverzoek en factuur per email achteraf.

8.4 Bij aanmelding voor een workshop ontvang je een betaalverzoek en factuur per email vooraf.

8.5 Wanneer je een factuur ontvangt van Buro PiB dient deze binnen 10 dagen te zijn betaald. Bankrekening: NL75RABO 0346440122

8.6 Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van een incassoprocedure, inclusief de wettelijke rente, voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

 1. Integriteit en geheimhouding

9.1 Door Buro PiB wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. De gegevens die ik wel opsla zijn: contactgegevens, intakeformulier bij gezinscoaching en eventueel aantekeningen.

9.2 Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage door de cliënt en door Buro PiB.

9.3 Een aanvulling staat vermeld in het privacybeleid.

 1. Klachten

10.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Buro PiB geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden in een persoonlijk gesprek, per email of per telefoon. We kijken samen hoe we jouw klacht kunnen verhelpen.

10.2 Ben je niet tevreden over het handelen van mij als jeugdprofessional, wanneer ik jullie systeem en/of gezinscoaching bied, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

11.2 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door cliënt.

11.3 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, blessure’s, beschadigingen, diefstal, of schade tijdens deelname aan of bijwonen van coachingsafspraken, workshops of Systemisch Atelier Arnhem.

11.4 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een coachingsafspraak, workshop en/of een bijeenkomst van het Systemisch Atelier Arnhem.

11.5 Indien Buro PiB wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 1. Vrijwaring

12.1 Aan de dienstverlening van Buro PiB kunnen geen rechten worden ontleend.