fbpx
Niet gecategoriseerd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Buro PiB

Buro PiB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KVK 75968525.

 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. instantie/bedrijf/ gemeente) die aan Buro PiB een opdracht verstrekt.

1.2 Cliënt/ deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject, maatwerk, workshop, e.d. Voor de leesbaarheid wordt de cliënt/ deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Buro PiB, Opdrachtgever en/of cliënt/ deelnemer.

2.2 Bereikbaarheid: Wanneer je een vraag stelt per whatsapp, e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

 1. Aard dienstverlening Buro PiB

3.1 Alle diensten van Buro PiB zijn inspanningsverbintenissen.

3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording en verbetering van je persoonlijke situatie. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Buro PiB geeft geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen.

 1. Informatieverstrekking

4.1 Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dient vooraf aan Buro PiB verstrekt te worden. Denk hierbij aan; naam, adres, telefoonnummer, emailadres, onderzoeksvraag of hulpvraag, persoonlijke omstandigheden, eventuele diagnostische gegevens, e.d.

4.2 Persoonlijke gegevens worden ingevuld op de Zorgovereenkomst en Aanvulling zorgovereenkomst Tarieven en Betaling.

      5. Annulering 1 op 1 sessies

5.1 Wanneer je niet kan komen op een afgesproken sessie, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven via whatsapp, telefoon of email waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

5.2 Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan worden de helft van de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

5.3 Wanneer je een afgesproken traject (tijdelijk) wilt stoppen, dien je dit per email te laten weten.

 1. Annulering Workshop 

6.1 Wanneer je je deelname annuleert zal er een alternatieve datum worden aangeboden.  Bij annulering minimaal 24 uur voorafgaand aan de workshop zijn er annulerings- en administratiekosten verschuldigd a 20,- euro.

6.4 Annuleren doe je per whatsapp, telefoon of e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

6.5 Mocht er bij onvoldoende aanmeldingen, besloten worden een workshop te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht.

 1. Planning 1 op 1 sessies en workshops 

7.1 Buro PiB heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een 1 op 1 sessie of workshop te wijzigen.

7.2 Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal Buro PiB zijn best doen om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld of voort te zetten op een ander moment. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

 1. Betaling

8.1 Bij een 1 op 1 traject ontvang je een factuur en betaalverzoek per email achteraf. De spreiding van betaling van een kort en lang traject is opgenomen in de Aanvulling Zorgovereenkomst Tarieven en Betaling.

8.2 Bij aanmelding voor een workshop ontvang je een factuur en betaalverzoek per email achteraf.

8.5 Wanneer je een factuur ontvangt van Buro PiB dient deze binnen 14 dagen te zijn betaald. Bankrekening: NL75RABO 0346440122

8.6 Wanneer je niet tijdig betaalt wordt het traject (tijdelijk) afgebroken, totdat de betaling is voldaan. Je ontvangt een email met dit besluit.

 1. Integriteit en geheimhouding

9.1 Door Buro PiB wordt aan beperkte dossiervorming gedaan. De gegevens die wel worden opgeslagen: contactgegevens, Zorgovereenkomst, Aanvulling Zorgovereenkomst Tarieven en Betaling, eventueel aantekeningen.

9.2 Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage door de cliënt en door Buro PiB.

9.3 Een aanvulling staat vermeld in het privacybeleid.

 1. Klachten

10.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Buro PiB geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden in een persoonlijk gesprek, per email of per telefoon. We kijken samen hoe we jouw klacht kunnen verhelpen.

10.2 Ben je niet tevreden over het handelen van mij als jeugd- en gezinsprofessional, wanneer ik jullie kind of gezin begeleiding bied, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

11.2 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door cliënt.

11.3 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, blessure’s, beschadigingen, diefstal, of schade tijdens deelname aan 1 op 1 trajecten of workshops.

11.4 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een 1 op 1 sessie of workshop.

11.5 Indien Buro PiB wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 1. Vrijwaring

12.1 Aan de dienstverlening van Buro PiB kunnen geen rechten worden ontleend.