fbpx

1 op 1 trajecten

Tijd voor een reset

Je bent al een tijd zoekende, je voelt je niet prettig in je hoofd en lijf. Je worstelt met vragen over jezelf, in relatie tot anderen of je loopt vast in bepaalde dilemma’s.

Durf de stap te zetten, in de wetenschap dat je alle tijd en ruimte krijgt die je nodig hebt,  om alles wat je dwars zit eruit te gooien. Om vervolgens, als een reset, met een schone lei te beginnen. Je komt letterlijk weer op adem.

Met deze RESET-dag, van 10 tot 16 uur, maak je in 1 dag een reuzensprong. Je gaat met andere ogen kijken, we werken aan de juiste mindset, zodat je vanuit rust en realiteit weer verder kan.

Opstellingssessie

Met behulp van een opstelling, waarbij ik je tijdens een 2 uur durende sessie begeleid bij het opstellen van jouw familiesysteem met houten poppetjes, breng je jouw innerlijke beeld naar buiten.

Je ontdekt patronen die er voor zorgen dat je belemmert wordt in wat je diep van binnen nodig hebt. Het raakt meteen de kern waar het om draait.

Ik neem je mee de diepte in, zonder oordeel, waar je de dingen ziet en hoort die aandacht nodig hebben. Het werkt verhelderend en helend.

Na een opstellingssessie gebeurt er iets magisch in je lijf & je gevoelswereld. Er ontstaat inzicht en bewustwording. Het beeld wat op tafel komt, is als een anker die niet meer uit je geheugen gaat en waar je op kan terugvallen als je het nodig hebt. Het werkt door in je dagelijks leven. Je kan na een opstelling vaak niet meer anders kijken.

Een opstellingssessie vindt plaats bij jou thuis of in een gespreksruimte bij Home of Zen. Vaak is een eenmalige opstellingssessie voldoende om tot inzicht en bewustwording te komen, maar mogelijk heb je vaker een sessie nodig.

Een opstellingssessie is onderdeel van het ‘Licht en Luchtig’ -traject, ‘Helder en Zacht’- traject en ‘Bewust in Balans’- traject.

Licht en Luchtig

Een traject van 3 sessies waarbij ik je help inzicht te krijgen. Laat je licht schijnen over jouw situatie; Wie horen er bij je? Welke plek neem jij in? Welke krachten heb jij in je? Durf jij eerlijk naar jezelf te kijken? En zie jij dan wat je werkelijk nodig hebt? Het doel is om jouw situatie weer licht en luchtig te bekijken, door te vertrouwen op je krachten.

Na iedere sessie krijg je inspiratie en helderheid. Ga aan de slag met jezelf. Word je bewust van de keuzes die je maakt, en welke patronen er binnen jouw familiesysteem helpend of belemmerend werken.

Door dit traject te volgen, ervaar jij je leven weer licht en ben je in staat om luchtig om te gaan met dat wat eerst nog een probleem was.

Afspraken vinden plaats bij jou thuis, in een gespreksruimte bij Home of Zen of online.

Helder en Zacht

Een traject van 5 sessies waarbij je zicht krijgt op de patronen die binnen jouw familie belemmerend en helpend zijn voor je huidig functioneren. Het helpt als je een eigen onderzoekvraag hebt, die je graag vanuit verschillende kanten wil bekijken en uit wil diepen.

Inzicht en bewustwording zijn nodig om anders te leren kijken. Welk deel gaat over jou en welk deel gaat over de ander? In het dagelijks leven ervaar je vaak twijfel of onduidelijkheid over besluiten die genomen moeten worden, keuzes die je hebt te maken.

Helder en zacht is kijken met andere ogen. Een ander perspectief, een andere plek. Vanuit een ander gevoel en bewustzijn ontstaan heldere inzichten die acceptabel worden en een zachtere vorm krijgen.

Door dit traject te volgen wordt het weer helder welke kant jij op gaat. En omarm je met zachtheid de terugkerende moeilijkheden op je pad.

Afspraken vinden plaats bij jou thuis, in een gespreksruimte bij Home of Zen of online.

Bewust in Balans

Een traject van 8 sessies waarbij we samen op zoek gaan naar ruimte en rust, zodat jij kan werken aan jezelf. Het doel is om bewust in balans te komen en te blijven.

Eerst zoomen we uit, kijken we naar jouw familie, omdat ik erin geloof dat problemen waar je vandaag mee worstelt, voortkomen uit (on)zichtbare patronen en dynamieken die van oorsprong in je familie liggen. We gaan op zoek naar jouw krachten, en staan stil bij wat er was & wat er is. We kijken samen naar helpende gedachten, we her-etiketteren wat nodig is.

Met een systemische blik, oplossingsgericht denken & trauma geïnformeerde kennis help ik je positieve beweging op gang te brengen in jouw leven.

Je gaat van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Je leert te varen op je krachten, je weet je te verbinden met de drie energiebronnen: je ratio, lichaam en familiesysteem. Door anders te kijken, ontstaat er als vanzelf ruimte voor rust en balans.

Na dit traject kan jij bewuste keuzes maken, die je helpen in balans te komen en te blijven.

Afspraken vinden plaats bij jou thuis, in een gespreksruimte van Home of Zen of online.

Bewust in Balans met yoga

Een traject zoals hierboven beschreven, aangevuld met privé Kundalini yoga sessies met Mandy van Yogapepper.

We weten inmiddels dat yoga een positieve werking heeft op je geestelijke en lichamelijke welzijn.

Kundalini yoga is een dynamische vorm van yoga. Geen ingewikkelde houdingen, maar leren naar binnen te keren, door je ademhaling aan te passen aan de lichaamsbewegingen. Visualisaties en meditaties zijn belangrijke onderdelen. Hierdoor leer je je lichaam gebruiken om tot bewustzijnsverruiming te komen. En lukt het beter om je te verbinden met je lichaam.

Deze vorm van yoga heeft een therapeutische werking als je aan een specifiek doel of thema wil werken. Je bepaalt zelf hoeveel individuele sessies je nodig hebt. Mocht je deze vorm van yoga willen voortzetten in een groep, dan kan je altijd deelnemen aan de groepslessen die Mandy biedt.

Hoe individuele yogasessies kunnen helpen bij het bevorderen van je eigen proces of thema waar jij aan wil werken, overleg ik graag met je, zodat ik je in contact kan brengen met Mandy. Een individuele yogasessie kost 65,- euro.

Online sessies

Stel, je woont ver weg, en je hebt behoefte om je met mij te verbinden. Dan is een online traject een geschikte manier om te werken aan jouw probleem of persoonlijke ontwikkeling.

Middels videobellen gaan we in gesprek over dat waar je tegenaan loopt.

Online sessies kunnen ook worden ingezet tijdens face-to-face trajecten en als afbouw of nazorg van een traject.

Counselling op maat

Je bent niet op zoek naar een vaststaand traject, zoals hierboven staat beschreven. Maar je bent op zoek naar iemand die jou kan helpen met je persoonlijke problemen. Als counsellor in opleiding, help ik je op weg in jouw proces vanuit psychologische gespreksvoering.

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening die vanuit de humanistische psychologische stroming behandeling biedt op verschillende gebieden. Het is gesprekstherapie, waarbij de counsellor een niet-sturende houding heeft, en uitgaat van de veerkracht van de mens als geheel en in relatie tot de ander. Deze vorm van therapie is gericht op de eigen unieke beleving en heeft een ongekend vertrouwen in ieder mens dat deze in staat is verandering in eigen tijd en tempo door te maken.

Vanuit onvoorwaardelijke acceptatie, jou écht willen begrijpen en zachte eerlijkheid ga ik een counselling traject met je aan. Ik luister zonder oordeel, waardoor jij de vrijheid voelt om jezelf te mogen zijn. Samen gaan we op zoek naar de kern van jouw probleem en de samenhangende factoren die daar invloed op hebben. Je leert hoe jouw gedachten, gevoel en gedrag invloed op elkaar hebben. Je leert met een afstand te kijken naar jezelf en de ander. Je leert effectieve besluiten te nemen die tot verandering van jouw situatie leiden. En je gaat actief met jezelf aan de slag tussen de sessies door.

Het gaat vaak over moeilijkheden die je in een bepaalde levensfase bent tegen gekomen, die je uit balans hebben gebracht, waardoor je nu niet lekker in je vel zit. Een counsellingtraject bestaat uit 3 fasen waarin je tot inzicht en bewustwording komt en waarin ik je motiveer en inspireer om de stappen te zetten die nodig zijn om positieve verandering te brengen in de manier waarop jij je leven leidt.

Ik bied counselling op maat voor jong en oud, vanaf 8 jaar. De duur van een counsellingtraject is vaak niet op voorhand te voorspellen. Het duurt zo lang als nodig en zo kort als kan. Je kan met of zonder verwijzing bij mij terecht.

Vanuit mijn kennis en ervaring zal ik veel aandacht hebben voor het familiesysteem waar jij uit voortkomt.

Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur gerust een Whatsapp berichtje!