fbpx
 • Niet gecategoriseerd

  Disclaimer

  • De website is zorgvuldig opgebouwd en samengesteld. De afbeeldingen die gebruikt zijn, mogen onbeperkt gebruikt en gedeeld worden.
  • Mocht je informatie missen, of werkt een knop of link niet? Dan ontvang ik graag een email van je.
  • Deze website is sinds oktober 2019 online. De inhoud wordt aangepast, indien zich actuele wijzigingen voordoen.
 • Niet gecategoriseerd

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Buro PiB

  Buro PiB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer KVK 75968525.

  1. Definities

  1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. instantie/bedrijf/ gemeente) die aan Buro PiB een opdracht verstrekt.

  1.2 Cliënt/ deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een traject, maatwerk, workshop, e.d. Voor de leesbaarheid wordt de cliënt/ deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

  1. Algemeen

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Buro PiB, Opdrachtgever en/of cliënt/ deelnemer.

  2.2 Bereikbaarheid: Wanneer je een vraag stelt per whatsapp, e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

  1. Aard dienstverlening Buro PiB

  3.1 Alle diensten van Buro PiB zijn inspanningsverbintenissen.

  3.2 De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording en verbetering van je persoonlijke situatie. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Buro PiB geeft geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen.

  1. Informatieverstrekking

  4.1 Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dient vooraf aan Buro PiB verstrekt te worden. Denk hierbij aan; naam, adres, telefoonnummer, emailadres, onderzoeksvraag of hulpvraag, persoonlijke omstandigheden, eventuele diagnostische gegevens, e.d.

  4.2 Persoonlijke gegevens worden ingevuld op de Zorgovereenkomst en Aanvulling zorgovereenkomst Tarieven en Betaling.

        5. Annulering 1 op 1 sessies

  5.1 Wanneer je niet kan komen op een afgesproken sessie, dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven via whatsapp, telefoon of email waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

  5.2 Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak, dan worden de helft van de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

  5.3 Wanneer je een afgesproken traject (tijdelijk) wilt stoppen, dien je dit per email te laten weten.

  1. Annulering Workshop 

  6.1 Wanneer je je deelname annuleert zal er een alternatieve datum worden aangeboden.  Bij annulering minimaal 24 uur voorafgaand aan de workshop zijn er annulerings- en administratiekosten verschuldigd a 20,- euro.

  6.4 Annuleren doe je per whatsapp, telefoon of e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum wordt.

  6.5 Mocht er bij onvoldoende aanmeldingen, besloten worden een workshop te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht.

  1. Planning 1 op 1 sessies en workshops 

  7.1 Buro PiB heeft het recht, wanneer dat door omstandigheden nodig is, de data en/of tijden van een 1 op 1 sessie of workshop te wijzigen.

  7.2 Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal Buro PiB zijn best doen om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld of voort te zetten op een ander moment. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

  1. Betaling

  8.1 Bij een 1 op 1 traject ontvang je een factuur en betaalverzoek per email achteraf. De spreiding van betaling van een kort en lang traject is opgenomen in de Aanvulling Zorgovereenkomst Tarieven en Betaling.

  8.2 Bij aanmelding voor een workshop ontvang je een factuur en betaalverzoek per email achteraf.

  8.5 Wanneer je een factuur ontvangt van Buro PiB dient deze binnen 14 dagen te zijn betaald. Bankrekening: NL75RABO 0346440122

  8.6 Wanneer je niet tijdig betaalt wordt het traject (tijdelijk) afgebroken, totdat de betaling is voldaan. Je ontvangt een email met dit besluit.

  1. Integriteit en geheimhouding

  9.1 Door Buro PiB wordt aan beperkte dossiervorming gedaan. De gegevens die wel worden opgeslagen: contactgegevens, Zorgovereenkomst, Aanvulling Zorgovereenkomst Tarieven en Betaling, eventueel aantekeningen.

  9.2 Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage door de cliënt en door Buro PiB.

  9.3 Een aanvulling staat vermeld in het privacybeleid.

  1. Klachten

  10.1 Wanneer je niet tevreden bent over een door Buro PiB geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden in een persoonlijk gesprek, per email of per telefoon. We kijken samen hoe we jouw klacht kunnen verhelpen.

  10.2 Ben je niet tevreden over het handelen van mij als jeugd- en gezinsprofessional, wanneer ik jullie kind of gezin begeleiding bied, dan kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start je een tuchtrechtelijke procedure. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

  1. Aansprakelijkheid

  11.1 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade bij de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

  11.2 Buro PiB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door cliënt.

  11.3 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, blessure’s, beschadigingen, diefstal, of schade tijdens deelname aan 1 op 1 trajecten of workshops.

  11.4 Buro PiB stelt zich niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een 1 op 1 sessie of workshop.

  11.5 Indien Buro PiB wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

  1. Vrijwaring

  12.1 Aan de dienstverlening van Buro PiB kunnen geen rechten worden ontleend.

   

   

 • Niet gecategoriseerd

  Privacybeleid

  Privacybeleid Buro PiB

  1. Inleiding

  Hieronder lees je hoe Buro PiB met jouw persoonsgegevens omgaat. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

  1. Mijn gegevens

  Buro PiB, Positief in Beweging
  Jeannique Wullink

  Postadres:
  Het Wagenwiel 1
  6846 JK Arnhem

  KvK-nummer: 75968525
  SKJ-registratie: 100001900

  Vragen of een verzoek indienen?
  Email: info@buropib.nl
  Tel: 06-34261438

  Welke gegevens verzamelt Buro PiB?

  Buro PiB verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

  1. Voor- en Achternaam
  2. Adres/postcode/woonplaats
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer (vast en mobiel)
  5. Social media accountnamen
  6. Offertenummer en/of factuurnummer

  Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

  We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf of andere open bronnen verkregen (social media).

  1. Het doel van de gegevens verzamelen

  * Om een offerte te maken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email en telefoonnummer
  * Om te kunnen reageren op  (online) reacties; hiervoor gebruiken we de naam, email en telefoonnummer
  * Om factuur en betaalverzoek te versturen; hiervoor gebruiken we de naam, (evt.) bedrijfsnaam, adres, email, factuurnummer
  * Om beperkt dossieropbouw te kunnen verwerken; hiervoor gebruiken we de naam, adres, email, zorgovereenkomst, aanvulling zorgovereenkomst tarieven en betaling, offerte, factuur en eventuele aantekeningen.

  1. De bewaartermijn van de gegevens

  Buro PiB bewaart gegevens 5 jaar. Dit doen we zodat we gepast en adequaat kunnen reageren op basis van eerder contact.

  De reacties en gegevens die op Facebook of LinkedIn worden geplaatst blijven altijd staan. Dit valt onder het beleid van social media bedrijven.

  1. De rechten van de cliënt

  Inzage, rectificatie en wissing; Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

  Beperking van de verwerking; Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

  Recht op bezwaar; Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

  Gegevensoverdraagbaarheid; Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

  Toestemming intrekken; Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

  Klachten; Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Gebruik van cookies

  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

  Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

  Social media 

  We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

  • Facebook • LinkedIn •
  1. Gerechtvaardigd belang

  In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

  Indien Buro PiB zich ernstige zorgen maakt over de emotionele en/of fysieke veiligheid van jou of jouw kind, behoort het tot de professionele plicht om de meldcode in te zetten.