06-34261438 info@buropib.nl

Wat is counselling en voor wie?

 

Dit is counselling

  • Counselling is een vorm van persoonsgerichte psychosociale gesprekstherapie, wat valt binnen de alternatieve geneeswijzen.
  • Counselling is complementaire zorg en goed te combineren met andere vormen van alternatieve of reguliere hulp.
  • Counselling is een 3-fasegericht proces, waarbij het belangrijk is dat de cliënt open staat voor zelfonderzoek en open staat om een veranderingsproces in te gaan.
  • Counselling is in principe kortdurend; het duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.
  • Counselling is praktisch en gericht op het aanleren van nieuwe patronen en strategieën om met problemen in het leven om te gaan.
  • Counselling is de meest veilige gesprekstherapie die er bestaat, zeggen ze binnen de opleiding. Omdat de counsellor een non-directieve en niet-sturende houding heeft ten aanzien van de cliënt en haar klachten, problemen en coping mechanismen. Zij staat open en toont haar empathie voor het verhaal en de beleving van de cliënt, zij zal haar onvoorwaardelijk accepteren in haar doen en laten en heeft daar geen oordeel over. Deze houding én energie die zij meebrengt in het contact met de cliënt geeft direct een sterk gevoel van veiligheid en vertrouwen.

De counsellor stelt geen diagnoses, maar bekijkt de klachten en problemen in de samenhang van de mens als geheel, de levenservaringen die zij heeft meegemaakt en hoe zij daarmee omgaat.

Het 3-fasegericht proces van Gerard Egan

Samen met jou bewandelen we het 3-fasegericht proces van Gerard Egan.

Fase 1 is de probleemverhelderingsfase. We maken beeld van jouw problemen en klachten en gaan op zoek naar de mogelijke oorzaken daarvan. Vanuit mijn systeemgerichte benadering vind ik het belangrijk om in de eerste fase aandacht te hebben voor de familie waar je uit voortkomt, met hulp van een familietafelopstelling of genogram. Deze aandacht vind ik nodig om de oorzaken van je klachten en problemen vanuit dit perspectief te bekijken. Het helpt om inzicht te krijgen in de patronen van denken en doen. Ook breng je hiermee je innerlijke beeld en herinneringen naar buiten. Jij krijgt alle ruimte om te delen wat je hebt meegekregen of hebt gemist, wat je hebt meegemaakt en wat je meedraagt vanuit jouw geschiedenis en de opvoeding. 

Fase 2  is de probleemnuanceringsfase. We zetten alle problemen en klachten op een rij en je gaat nadenken over de prioriteit; welk probleem moet als eerst worden opgelost en hoe kan je dat uitleggen aan jezelf? Waar wil je echt verandering in krijgen? En wat heb je daarvoor nodig? We gaan onderzoeken welke wensen en verlangens je hebt om je leven te verbeteren of te veranderen. En we gaan onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om oplossingen voor je problemen te vinden. Daarmee komt de vraag ‘Zijn de patronen en strategieën die je gebruikt nog helpend?’  aan de orde en onderzoeken we dit vanuit een open en nieuwsgierige houding.

Fase 3 is de doel- en actiefase. Om je problemen op te lossen, is het belangrijk te weten welke oplossingen er binnen je mogelijkheden liggen. Al pratende wordt steeds meer duidelijk hoe je van een probleem naar een oplossing kan denken. Op deze manier kom je al snel achter het doel wat je wilt bereiken. Ik help je om goed na te denken en te voelen welke acties je hebt te maken om je doelen te bereiken. En dan ontstaat er een plan, waar je tussen de sessies door mee aan de slag gaat. Fase 3 is concreet en gericht op verandering.

Als je merkt dat je andere keuzes maakt, je anders reageert op situaties, dan heb je jezelf nieuwe patronen en strategieën aangeleerd waardoor jij de problemen in het leven beter en makkelijker aan kan of kan oplossen. Het traject wordt in gezamenlijke overeenstemming afgerond.

Na een counsellingtraject heb je een groei doorgemaakt die je als mens weer sterker en bewuster maakt ten aanzien van eigen keuzes, verantwoordelijkheid en vrijheid.  

Voor wie?

Voor iedereen die last heeft van een of meerdere onderstaande problemen :

  • Trauma gerelateerde problemen, zoals herbelevingen, nachtmerries, angstig en klein voelen, paniekaanvallen, vermijdingsgedrag, verhoogde alertheid, negatieve gedachten, stemmingswisselingen, zeer laag zelfbeeld, moeite om te concentreren, dissociatie, herinneringen kwijt zijn, buiten proportionele boosheid of juist moeilijk te uiten boosheid, snel prikkelbaar naar anderen, zelfbeschadiging.
  • Emotionele en sociale problemen, zoals jezelf kwijt zijn, stress, onzekerheid, negatief zelfbeeld, angstig voelen, last van paniek, last van dwanggedachten, dwangmatig gedrag, last van sombere gevoelens en gedachten, emotie-regulatieproblemen, aanpassingsproblemen, communicatieproblemen.
  • Relatieproblemen, zoals elkaar kwijt zijn, elkaar niet goed meer begrijpen, regelmatig onenigheid of ruzie hebben, twijfelen aan je relatie, overspel in je relatie, ontbreken van fysieke aantrekkingskracht.
  • Gezinsproblemen, zoals opvoedingsproblemen, samengestelde gezinsproblemen, weinig verbinding in het gezin, ouders die niet op 1 lijn zitten, onderling veel onbegrip of ruzie. Kinderen die moeilijk stuurbaar zijn, moeilijk luisteren of respectvol zijn naar ouders of broers/zussen.

 

 

Het je een DSM-V diagnose?

Dan ben je meer dan welkom, als je behoefte hebt om vanuit andere perspectieven naar je klachten en problemen te kijken, je wensen en verlangens in beeld wilt brengen en je concreet aan de slag wilt om je coping mechanismen (de manieren waarop je met problemen omgaat) uit te breiden. Als zorgprofessional heb ik veel ervaring in de begeleiding van mensen met een DSM-V diagnose, zoals PTSS, Autisme, ADHD, ODD, Depressiviteitstoornis, OCD en Borderline.

Als counsellor wil ik benadrukken dat ik geen DSM-V diagnose kan stellen of behandelen.

Ik kijk graag met je naar de klachten en problemen op dit moment in je leven los van de psychiatrische stoornis, maar wel vanuit een ervaringsgerichte en geïnformeerde houding ten aanzien van de mens met een DSM-V diagnose.

Ik ga uit van jouw mogelijkheden in ontwikkeling en groei, in elke levensfase waar je doorheen gaat als mens.

Zo werken we aan vermindering van de klachten en aan verbetering van jouw mentale welzijn.