fbpx

Traject Persoonlijke ontwikkeling

“Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijke_ontwikkeling

Carl Rogers, een van de belangrijkste psychologen binnen de stroming van de humanistische psychologie, gaat er van uit dat we allemaal zoeken naar zelfwaardering en zelfactualisatie. Steeds bewuster worden van wie we zijn, wat we kunnen en wat we beter kunnen laten. Keuzes maken omdat je weet wat het beste voor je is, geeft rust, lucht en vertrouwen.

In het traject Persoonlijke Ontwikkeling van Buro PiB gaat het niet zozeer over leren van bepaalde vaardigheden die je nodig hebt om je functie beter uit te voeren. Het gaat over een veranderingsproces waarbij je een persoonlijke groei doormaakt. Persoonlijke groei gaat over een fundamentele verandering die je gevoel van zelfvertrouwen en zelfwaardering vergroot, waardoor je mentaal sterker wordt en minder last hebt van negatieve energie die je functioneren in je werk en je dagelijks leven beïnvloeden.

Omdat mijn geloof dat belemmerende overtuigingen, die je persoonlijke groei in de weg staan, voortkomen uit familiepatronen, is de start van dit traject altijd gekoppeld aan het kijken naar je familiesysteem met hulp van een familie tafelopstelling. Ik screen hiermee in hoeverre je kracht kan halen uit je ratio, je lijf en familiesysteem. Deze screening zorgt ervoor dat we scherp krijgen op welk vlak je persoonlijke ontwikkeling aandacht vraagt.

Thema’s die voorbij kunnen komen in dit traject:

Zelfvertrouwen en zelfzorg vergroten, een burn-out voorkomen, de prioriteit bij jezelf leren leggen, je plek innemen in je team, jezelf zichtbaar maken ten opzichte van cliënten en collega’s, leren loslaten, leren ‘nee’ zeggen, het verschil tussen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel onderzoeken.

Wil jij ook aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling? En ben jij ook bereid om een veranderingsproces aan te gaan die er voor zorgt meer ruimte aan jezelf te geven? Wil jij ook keuzes maken die passen bij wat je kan en wat je diep van binnen al weet? Ik help je graag in jouw proces.

Mogelijk heb jij een persoonlijk ontwikkelbudget vanuit je werkgever, of vindt je werkgever het nodig dat je een ontwikkeltraject aangaat. Buro PiB biedt 1 op 1 trajecten van 3, 5 of 8 sessies, maar natuurlijk ook maatwerk.

Interesse?