Gezinscoaching

Gezinscoaching is voornamelijk gericht op het ondersteunen van ouders bij opvoedingsvragen of problemen. Ik help jullie graag!

Onderdeel van gezinscoaching kan individuele systeemcoaching zijn, maar dat hoeft niet persé. Na een kennismaking met het hele gezin, richt ik mij vaak tot de ouder(s). Wanneer ouders weer positief op weg kunnen in relatie tot elkaar en de kinderen, heeft dit direct invloed op de interactie tussen ouders en kinderen en kan de opvoeding weer lichter en meer vanzelf gaan. Bij systemisch werken wordt ervan uitgegaan dat een ieder beïnvloed wordt door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Een voorbeeld van zo’n systeem is een gezin.

Opvoeden van kinderen is de moeilijkste taak die we hebben en is in sommige fases heel erg lastig. De omstandigheden van jullie als gezin spelen daarin vaak een belangrijke rol. Elke ontwikkelingsfase van je kind vraagt om nieuwe opgaven en taken die je als kind en ouders hebt.

Opvoeden doen we vaak vanuit gevoel, vanuit ons hart. Het moeilijk kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsfase van je kind, soms in combinatie met kind’s eigen problematiek, zoals ADHD of Autisme, en doen wat nodig is om je kind goed te ondersteunen tijdens het opgroeien, kan tot vragen of problemen leiden.

Het wordt als verlichtend en ondersteunend ervaren als er iemand is die met jullie kan meedenken, tips en adviezen kan geven, om de opvoedingssituatie te verbeteren. Een gezond en positief opvoedingsklimaat in huis helpt je kind bij het veilig opgroeien en ontwikkelen.

Dat is makkelijk gezegd, maar niet altijd even makkelijk gedaan. Tijdens het opvoeden ontstaan patronen in de dagelijkse interactie met je kind. In de interactie kan van alles gebeuren, en kan het zijn dat je vastloopt, dat je frustraties ervaart bij jezelf, partner en/of kind. Soms zou je willen dat iemand eens een tijdje meekijkt, meedenkt en je voedt met kennis. Maar ook helpt bij het krijgen van inzicht in het gedrag van elkaar, je kind en je eigen handelen of reageren op je kind.

Wanneer is gezinscoaching iets voor jullie?

De opvoeding verloopt moeizaam en heeft zijn weerslag op jullie relatie als ouders. Je hebt vragen als:

  • Wat moeten we doen om ons kind weer goed te laten eten, slapen of spelen met zijn broertje/zusje?
  • Hoe gaan we om met het drukke gedrag van ons kind?
  • Ons kind is moeilijk stuurbaar, hoe gaan we daarmee om?
  • Hoe blijf ik uit de strijd met mijn kind?
  • Mijn kind en ik begrijpen elkaar vaak niet, ik dring niet tot hem door. Wat kan ik doen?

Of… Als het thuis in de omgang met je kinderen en/ of je partner al langere tijd niet lekker loopt. Jullie zitten als ouders niet op 1 lijn. Het lijkt erop dat je je kind niet goed begrijpt, of andersom, dat je kind jou/jullie niet begrijpt. 

Of… Er is met te grote regelmaat een negatieve sfeer in huis, er wordt binnen jullie gezin te vaak geschreeuwd en gedreigd naar elkaar, je weet dat dit niet goed is, maar het lukt niet het te stoppen. Je weet niet goed wat je nog moet doen om dit te doorbreken.

Of… Jullie zijn gescheiden, en lopen vast in elkaars denkwijzen of opvoedingsstijlen. Je ervaart steeds problemen in de afstemming met elkaar, waarvan de kinderen de dupe worden.

Of… Jullie hebben een samengesteld gezin, waarbij de onderlinge kindrelaties vaak stroef verlopen. Dit zorgt voor spanning en irritaties bij jullie als ouders. Hoe kunnen we het gezellig en positief houden, wanneer we allen samen zijn?

Hoe verloopt dit traject?

Gezinscoaching is niet gebonden aan een bepaalde tijd, maar hoeft niet langdurig te zijn. In eerste instantie plan ik 5 ontmoetingen, inclusief intake en evaluatie.  Samen met ouders breng ik in kaart welke vragen er zijn of welke last er wordt ervaren. Om jullie goed te kunnen coachen heb ik tijd nodig om jullie als systeem te leren kennen. Hiervoor maak ik vaak tijdens de 2e afspraak gebruik van het tekenen van een genogram samen met ouders en kinderen. Inzicht krijgen in de interactiepatronen binnen het systeem is een belangrijk onderdeel.  Wat verder nodig is om positieve beweging op gang te brengen, laat zich niet op voorhand bepalen. Mocht het nodig zijn, dan kan ik langer betrokken blijven.

Wat zijn de kosten?

Uitgaande van 5 ontmoetingen zijn de kosten € 415,- , inclusief intake en evaluatie, exclusief eventuele reiskosten.

Mocht het nodig zijn, dan kan ik langer betrokken blijven en hanteer ik een uurtarief van € 65,- , exclusief eventuele reiskosten.

Waar vinden de ontmoetingen plaats?

Gewoon bij jullie thuis.